1 De tuin van het begin

Maria ontmoet de opgestane Jezus in de tuin rond het open graf.
Ze denkt dat het de tuinman is. Rembrandt schilderde precies dit verhaal Bijbelverhaal uit Johannes 20, met Christus als hovenier, als tuinman. Met een grote hoed en een schop in zijn hand, een kapmes aan zijn riem.
Ida Gerhardt schreef een gedicht bij het schilderij. Christus als Hovenier.

Luister hier naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief