Meditaties Advent 2021

Van U is de toekomst

De afgelopen weken zijn we met profeten en evangelisten op weg gegaan naar Kerst. Profeten dromen van de toekomst van God. Zij hopen.En hun hoop, hun droom hebben de evangelisten werkelijkheid zien worden in Jezus. Morgenavond, in de kerstnacht gedenken wij zijn geboorte. Gedenken wij dat God ons in hem nabij is gekomen. Immanuel, God met ons. Lucas vertelt …

Van U is de toekomst Lees verder »

Bethlehem

Jezus is geboren in Bethlehem vertellen Lucas en Mattheus.Mattheus vertelt erbij: ‘in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet’. En die profeet dat is Micha. Micha was een opstandige profeet die zijn ogen niet sloot voor het onrecht in zijn tijd. Maar hij was ook een dromer. Dat gaat samen. Dat hoort bij …

Bethlehem Lees verder »

Dromen

Mattheus vertelt hoe Jozef worstelt met de zwangerschap van Maria. Wat moet hij doen? Hoe moet het nu verder?Jozef moet kiezen wat hij zal doen. Maria verstoten, in stilte wegsturen of haar bij zich nemen en het kind erkennen als zijn eigen kind. Net als Maria buigt ook Jozef het hoofd en hij stemt in met de keuze die …

Dromen Lees verder »

Anna tot Jozef

Vandaag het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. De dichter Michel van der Plas schreef een prachtige tekst, een gedicht waarin Anna de moeder van Maria tot Jozef spreekt. Jozef weet nog niet dat Maria zwanger is.Maar Anna weet het al wel.Ze vermoedt het, voelt het aan zoals moeders dat soms …

Anna tot Jozef Lees verder »

Licht

we verlangen naar licht,naar het licht van de zondat onze huid verwarmten naar dat andere lichtdat warm maakt van binnenPaul van der Waal Vandaag teksten en gedichten over licht. We leven toe naar het Kerstfeest in een wereld vol bezorgdheid en angst.We zijn onzeker wat de toekomst ons zal brengen. Dietrich Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis op 17 …

Licht Lees verder »

De Heer is nabij

Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi: ‘Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij’.Een tekst die we graag in de Adventstijd lezen. Het is bijna Kerstfeest. Dat God nabij is dat is zo troostend.Want soms voel je dat helemaal niet. Maar dan klinken dus die woorden van Paulus als muziek …

De Heer is nabij Lees verder »

Kerstdiner

Psalm 85 is de psalm van Advent. In die psalm worden vier deugden heel menselijk voorgesteld.trouw en waarheid omhelzen elkaar,recht en vrede begroeten elkaar met een kus, Trouw, waarheid, recht en vrede.Waarheid en recht zijn de krachten van het scherpe oordeel. Trouw en vrede zijn meer zachte krachten, deugden die verbinden. Denk aan een kerstdiner waar die …

Kerstdiner Lees verder »

Bent U het?

De profeet Jesaja ziet een dode stronk en bedenkt dat zelfs een dode stronk weer kan uitlopen. En hij droomt, hij hoopt, hij profeteert: zo kan het ook gaan met het koningshuis van David. Er is een nieuw begin mogelijk. Een koning, een gezalfde, de Messias.  De volgelingen van Jezus hebben in hem die Messias, die koning naar …

Bent U het? Lees verder »

Ballingschap

Ballingschap wil zeggen dat je in een ander land woont, omdat je in je eigen land niet mag wonen. Of niet meer kunt wonen.Een mens in ballingschap is alles kwijt. Land, vertrouwde omgeving, huis en bezit.Mensen in ballingschap hebben familie en vrienden moeten achterlaten, of verloren aan de dood. Hun nieuwe land is een vreemd land: andere cultuur, andere godsdienst, …

Ballingschap Lees verder »

Verheug je!

Gisteren was het zondag Gaudete. Dat betekent ‘Verheug je’.De derde zondag in de Adventstijd. Drie kaarsen mogen branden.Het wordt steeds lichter om ons heen en dat merken we ook aan de lezingen, die lichter worden. Verheug je, de Heer is nabij.De profeet Sefanja hangt alvast de slingers op.Het is blijdschap alom. Het feest komt eraan.Sefanja is …

Verheug je! Lees verder »

Er is een roos ontloken

In de tijd van Jesaja worden Israel en Juda onder de voet gelopen. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Het einde van het koninkrijk, geen koning meer?Het koningshuis van David  lijkt op een dode stronk moet Jesaja gedacht hebben. Niet op een boom, een stamboom waar nieuwe loten aankomen. Maar dan denkt Jesaja aan die oude …

Er is een roos ontloken Lees verder »

Leve de koning!

De koning naar Gods hart. Hoe ziet die eruit?Hij lijkt niet op keizer Tiberius, niet op Pontius Pilatus, niet op Herodus. Hij lijkt niet op de machthebbers van onze tijd. Hoe de koning naar Gods hart eruit ziet daar zingt Psalm 72 van.  Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,(…)Hij zal bevrijden wie arm is en om …

Leve de koning! Lees verder »

Op weg

Het is een klein verhaal. Ik bedoel, het zal de krant niet hebben gehaald.Twee mensen, Zacharias en Elisabeth die boven verwachting een kindje krijgen. Johannes. Een bijzonder kind. Maar ja voor ouders is elk kind bijzonder of dat zou het in elk geval moeten zijn. Maar is het wereldnieuws? Lucas maakt er wereldnieuws van, wereldgeschiedenis! Het is alsof hij wil zeggen. Je …

Op weg Lees verder »

In verwachting

Profeten dromen van Gods toekomst. Ze zijn vol verwachting. Zijn hun verwachtingen, zijn hun dromen uitgekomen?De evangelisten zijn er in elk geval vol van: Jezus is het antwoord op ons hopen. In hem is die toekomstdroom werkelijkheid, zichtbaar geworden. Midden in de winternacht ging de hemel open, die het heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen. De evangelisten vertellen ons …

In verwachting Lees verder »

De nacht loopt ten einde

De nacht loopt ten eindeDe nacht loopt ten einde, de dag nadert al. U kent de huidige tijd, schrijft Paulus, het moment is gekomen waarop we uit de slaap moeten ontwaken.Hoe graag laten wij ons in slaap sussen, verdoven. Soms is het ook teveel wat er in de wereld gebeurt. Beklemt je het gevoel dat je voortdurend tekortschiet.We …

De nacht loopt ten einde Lees verder »

Leer ons de vrede

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzersen hun speren tot snoeimessen.Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,geen mens zal meer weten wat oorlog is.Jesaja 2, 4 Wat een prachtig visioen.Jesaja droomt van vrede. Bedenk profeten zijn geen toekomstvoorspellers. Wat ze doen is: ze wekken in ons de verwachting, de hoop dat het ooit …

Leer ons de vrede Lees verder »

Sinterklaas en ridder Gozelot

Kent u het verhaal van Sinterklaas en ridder Gozelot?Het is een gedicht van Annie Schmidt. Een strijdbare Sint, tekent Annie Schmidt ons, een bevrijder. Hij is bepaald geen zoetsappige goeiige heiligman.Dat hebben wij wel van hem gemaakt. Met de straffende kant van Sinterklaas, de “roe” zal ik maar zeggen,daar kunnen we niets mee.Kinderen gaan allang niet meer in …

Sinterklaas en ridder Gozelot Lees verder »

De dag van Christus

Gabriël had een luiten hij speelde vele eeuwen.Toen zei God: Gabriël…en hij zei: Ja, Heer, het is uit.(Gabriël Smit) Advent betekent komst. We verwachten de komst van Christus, van messias Jezus. We lezen de verhalen over Maria die in verwachting is en zo leven we toe naar de geboorte van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat …

De dag van Christus Lees verder »