meditaties

Meditaties

Eind februari 2020 ging ik voor in de Dorpskerk in Bloemendaal. Het thema van de dienst was ‘Stilte’. Het was de zondag voor Aswoensdag, we gingen de Veertigdagentijd in. En toen kwam Corona. Geen kerkdiensten met kerkgangers, geen kringen. Geen huisbezoek meer. Stilte.
In samenwerking met Radio Bloemendaal  ben ik de meditatiereeks ‘Op weg naar Pasen’ gestart. In plaats van persoonlijk contact en als tegenwicht voor al het zorgwekkende nieuws dat ons angstig en onzeker maakt. Na Op Weg naar Pasen volgde Op weg naar Pinksteren, de virtuele reizen. Het jaar sloten we af met de Adventsmeditaties. Het begin van een vruchtbare samenwerking.

Op Weg naar Pasen 2024

Migratie

Jezus begint zijn leven als vluchteling. Hij is geboren onderweg. Geen behoorlijk onderdak. Geen bed, bad...

Lees verder

Meditaties Advent 2023

Op weg naar Pasen 2023

Meditaties Advent 2022

Op weg naar Pasen 2022

Meditaties Advent 2021

Op weg naar Pasen 2021

Lichtpuntjes Advent 2020

In samenwerking met Radio Bloemendaal heb ik in de Adventstijd 2020 elke dag behalve zondag een korte radio-uitzending verzorgd. Meditaties, Lichtpuntjes op weg naar Kerst, met een Bijbeltekst, poëzie en muziek. We lazen elke dag een stukje uit de ‘proloog’ van het Lucas evangelie, de verhalen over de aankondiging en de geboorte van Johannes en Jezus. Bij de uitzendingen horen dagelijkse E-mails met een foto of afbeelding en een link naar de uitzending. 

4 Stilte

Jij ziet dingen en vraagt:Waarom?Maar ik droom van dingendie er...

Lees verder

Op weg naar Pinksteren 2020

In samenwerking met Radio Bloemendaal verzorgde ik vanaf tweede Paasdag 2020 tot Pinksteren een serie meditaties rond de zeven ‘Ik ben’ woorden van Jezus uit het Johannes evangelie. Met een Bijbeltekst, poëzie en muziek, van maandag tot en met vrijdag. Bij de uitzendingen hoort een nieuwsbrief met een korte samenvatting, een foto of afbeelding.

In de ‘Ik ben’ woorden vertelt, openbaart Jezus iets over zichzelf. Ik ben het brood dat leven geeft, ik ben het licht voor de wereld, ik ben de goede herder, ik ben de deur van de schapen, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben de ware wijnstok, ik ben de opstanding en het leven. Elke uitspraak begint met de woorden: “Ik ben”. Dat is een verwijzing naar de naam van God, de onuitsprekelijke naam van God.

3 Hoop

De apostel Paulus schreef in een brief aan de gemeente...

Lees verder

Op weg naar Pasen 2020

Midden in de Veertigdagentijd van 2020 ben ik begonnen om samen met Radio Bloemendaal dagelijks behalve op zondag een korte radio uitzending te verzorgen met een meditatie. Ter bemoediging en inspiratie. In plaats van persoonlijk contact en als tegenwicht voor al het zorgwekkende nieuws dat ons angstig en onzeker maakt. 25 maart was de eerste uitzending. Dat was op dag 25 van de Veertigdagentijd. Bij elke uitzending hoort een nieuwsbrief met een korte samenvatting, een foto of een afbeelding.

1 Stilte

Eind februari ging ik voor in de Dorpskerk in Bloemendaal....

Lees verder