Foto’s

Hoop

Zondag vieren wij Pasen, het feest van de hoop.Hoop is wat ik mis in de gesprekken, de verkiezingsprogramma ’s.Hoop heeft te maken met geloof dat het goed komt.Tegen alle verwachtingen in. Denk niet dat wat dood, uitzichtloos lijkt, ook het einde is.Denk niet dat de toekomst een voortzetting zal zijn van het verleden.Wij kunnen een …

Hoop Lees verder »

Vrede en veiligheid

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Dit zeg ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen (Mattheus 5, 43-44). Vrede en veiligheid. Het was niet echt een onderwerp bij de verkiezingen maar nu dus wel.  Jezus roept niet op tot geweld, gebruikt …

Vrede en veiligheid Lees verder »

Migratie

Jezus begint zijn leven als vluchteling. Hij is geboren onderweg. Geen behoorlijk onderdak. Geen bed, bad en brood.Zijn leven is vanaf het eerste begin niet veilig.Hij is nog maar een baby als zijn ouders met hem moeten vluchten.Zoals zo veel kinderen ook in onze tijd. Bijna de helft van mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, …

Migratie Lees verder »

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid kreeg net als migratie veel aandacht bij de verkiezingsdebatten. Bestaanszekerheid  gaat over armoedebestrijding.De Thora, de wet van Mozes, roept op om iemand die in armoede vervalt niet te laten verkommeren:Armen zullen er altijd zijn bij u.Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw landdie in armoede leeft of er slecht aan …

Bestaanszekerheid Lees verder »

Klimaatverandering

Paus Franciscus schreef op 4 oktober 2023 een brief aan alle mensen van goede wil: Laudate Deum, prijs God!In die brief uit hij zijn zorgen over het klimaat. Hij schrijft:Acht jaar zijn verstreken sinds ik de encycliek ‘Laudato si’ publiceerde, toen ik met u allen, mijn broeders en zusters van onze lijdende planeet, mijn oprechte zorgen …

Klimaatverandering Lees verder »

Veertigdagentijd 2024

Pasen valt vroeg dit jaar. De Veertigdagentijd begint al op Aswoensdag 14 februari. Ook dit jaar verzorg ik in de Veertigdagentijd meditaties, uitzendingen via Radio Bloemendaal.  2024 is het jaar van de verkiezingen: Europese verkiezingen, presidentsverkiezingen in Amerika en in Rusland. En in ons land houdt het vervolg van de verkiezingen van november 2023 de …

Veertigdagentijd 2024 Lees verder »

De Heer is nabij!

Paulus schrijft deze woorden in een brief aan de gemeente in Filippi.Hij schrijft de brief uit de gevangenis, de omstandigheden zijn niet ideaal. Maar de woorden van Paulus zijn als een zegen.Vreugde, vriendelijkheid, vertrouwen, vrede. Theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer werd gevangengenomen voor zijn verzet tegen Hitler. Ook hij schreef net als Paulus brieven uit de gevangenis. Op …

De Heer is nabij! Lees verder »

De Heer wil ik dienen

De engel Gabriël gaat op bezoek bij Maria om haar de geboorte van Jezus Messias aan te kondigen. Zij zal zwanger worden van de toekomst van God. Ze schrikt, stelt een vraag, maar ze stemt toch toe. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Laten we van Maria …

De Heer wil ik dienen Lees verder »

Davids zoon, lang verwacht

In de Kerstnacht zullen vele mensen over de hele wereld het meest geliefde kerstlied weer zingen:Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon lang verwacht… Is Jezus de langverwachte zoon van David?De Messias, dat wil zeggen de gezalfde, de koning.Gods belofte heerlijk vervuld…? De engel Gabriël die bij Maria op bezoek komt is er in elk geval …

Davids zoon, lang verwacht Lees verder »

Getuige van het Licht

Johannes de Doper hoort bij Jezus. Ze zijn verwant.In de weken van Advent gaat het altijd ook over hem. Het eerste woord dat God in de Bijbel spreekt is “licht”.Er zij licht, laat er licht zijn.Dat licht, het licht van God is zichtbaar geworden in Jezus.Jezus is het licht voor de wereld.En Johannes getuigt ervan.Johannes …

Getuige van het Licht Lees verder »

Hoop op beter tijden

In één van zijn brieven aan zijn broer Theo schrijft Vincent van Gogh:“Gij zegt: ‘laat ons hopen op betere tijden’. Zie, dat is een van de dingen waar men mee moet oppassen mijns inziens. Hoop hebben op betere tijden moet niet een gevoel zijn, maar een iets doen in het heden. (…)Juist omdat ik de hoop op …

Hoop op beter tijden Lees verder »

Hoe ver is de nacht?

We begonnen deze week met woorden van Jesaja.Zorgen om wat niet goed is. Om de wereld die zo donker is.Om mensen die de naam van God niet meer aanroepen.Maar Jesaja blijft op God vertrouwen.Hij vraagt of God de wolken opzij wil doen en naar ons toe wil komen. Komt er ooit een tijd van vrede?Het …

Hoe ver is de nacht? Lees verder »

Keer tot ons terug!

God lijkt zo verborgen.Ver weg in de hemel.Scheur toch de wolken weg en kom verzucht Jesaja. Maar hoe komt God in onze wereld?Wat is de weg waarlangs God in onze wereld, in ons leven binnenkomt? Vandaag krijgen we een antwoord in Psalm 85.De psalmdichter is er duidelijk over:Het recht gaat voor God uiten baant voor …

Keer tot ons terug! Lees verder »

Meditaties Advent 2023

Zondag 3 december is de eerste zondag van Advent. De Adventsperiode is dit jaar maar kort: drie weken. In de Adventstijd verzorg ik weer korte uitzendingen via Radio Bloemendaal. Thema van de meditaties is “God met ons”. Ook dit jaar komen klassieke Bijbelteksten aan de orde, teksten die al eeuwen in de kerk juist in …

Meditaties Advent 2023 Lees verder »

Zeven deugden – Hoop

Hoop heeft met toekomst te maken.Eeuwenlang werd hoop in de christelijke traditie uitgelegd als hoop op God, hoop op een hiernamaals. Als wij nadenken over de toekomst dan gaat het niet zozeer of niet alleen om een leven na dit leven, maar om de toekomst van onze aarde, de toekomst van onze samenleving, van onze kinderen …

Zeven deugden – Hoop Lees verder »

Zeven deugden – Geloof

Thomas van Aquino, de grote filosoof en theoloog uit de 13e eeuw voegde aan de vier klassieke deugden, drie theologale of goddelijke deugden toe: geloof, hoop en liefde. Die drie deugden komen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Daar schrijft Paulus ”Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste …

Zeven deugden – Geloof Lees verder »

Zeven Deugden – Moed

Moed is dat je in een uitzonderlijke situatie iets uitzonderlijks, het goede doet. Dat je dat durft. Je overwint angst, je trotseert tegenslagen, pijn, kritiek. De Latijnse naam van deze deugd is Fortitudo en dat geeft al aan dat moed met kracht en volharding te maken heeft. Het boek Esther richt de schijnwerper op zo’n uitzonderlijke situatie …

Zeven Deugden – Moed Lees verder »