Op weg naar Pasen 2020

17 Waken en wachten

Stille zaterdag.De dag tussen Goede vrijdag en Eerste Paasdag.Een dag van waken en wachten.We waken bij het kruis.Tegelijkertijd realiseren we ons hoe moeilijk dat is.Het is niet uit te houden.Liever gaan wij het lijden uit de weg.We lijken op die leerlingen die slapen terwijl er een mens in doodsnood is.Lig ik ook niet veilig in …

17 Waken en wachten Lees verder »

16 Goede Vrijdag

Vanavond zal in vele kerken – weliswaar in een online viering – ook in onze Dorpskerk in Bloemendaal om 19:30 uur, het lijdensevangelie gelezen worden. Dan klinken weer die woorden van het kruis ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten’. De verlatenheid en de eenzaamheid van een mens in stervensnood raken ons in …

16 Goede Vrijdag Lees verder »

14 Laatste maaltijd

Op deze dag, Witte Donderdag,  gedenken we de instelling van het Heilig avondmaal. In veel kerken, ook in de Dorpskerk in Bloemendaal, zullen vanavond die bekende woorden klinken. Maar bij deze bijzondere dag hoort nog een verhaal. Dat is het verhaal van de voetwassing.De evangelist Johannes levert ons dat verhaal over (Johannes 13).Hij vertelt hoe …

14 Laatste maaltijd Lees verder »

13 Vriendschap en verraad

Op de avond voor zijn dood eet Jezus samen met zijn vrienden het Pesachmaal.De maaltijd die de uittocht uit Egypte, de Exodus gedenkt.Tijdens de maaltijd zegt Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij …

13 Vriendschap en verraad Lees verder »

11 Zalven en zegenen

In deze stille week gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Vandaag het verhaal  van een vrouw die Jezus zalft met kostbare nardusolie. Jezus zegt: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’En dat doen we dus vandaag.  Luister naar de …

11 Zalven en zegenen Lees verder »

10 Palmpasen en passie

Morgen is het Palmpasen. Dan gedenken we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Maar het is ook het begin van de stille week, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken.  Twee gezichten heeft deze zondag en vandaar dat deze zondag ook wel Palm- en Passiezondag heet. Twee gezichten heeft ook de wereld …

10 Palmpasen en passie Lees verder »

9 Verlangen

Angst overvalt me als ik ’s nachts wakker word.Overdag valt het wel te onderdrukken.Ik vraag me af, hoe moet dat verder? Ik maak me zorgen.In de Bijbel klinkt vaak: Wees niet bevreesd, wees niet bang.En dat is niet voor niets. Luister naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

8 Schoonheid

Muziek is troost.Maar ook schoonheid. De schoonheid van kunst, de schoonheid van de natuur. Misschien omdat we in wat mooi is en goed ook iets van God ervaren. Willen ervaren.In de lente die zo wonderschoon is.De bomen en heesters die uitlopen.Forsythia, camelia, magnolia.De merel die zingt. Luister naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

7 Troost

Sommige van u zijn opgegroeid met de Heidelbergse Catechismus, een geloofsleer in 52 afleveringen uit 1563. Voor elke zondag een les. Met vragen en antwoorden.De eerste zondag, de eerste les, de eerste vraag is: wat is uw enige troost?Het antwoord is: Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven niet mijzelf …

7 Troost Lees verder »

6 Waar is God (2)

Vandaag wil ik nog een keer stil staan bij die moeilijke vraag. De vraag die altijd weer opduikt als ons iets ergs overkomt. Ook nu weer wordt er in bepaalde christelijke kringen gesuggereerd dat de uitbraak van het Coronavirus een straf van God is. Vreselijk en verdrietig. Veel mensen keren God, het geloof, de kerk …

6 Waar is God (2) Lees verder »

5 Waar is God (1)?

Dat is de vraag die altijd weer opduikt als ons iets ergs overkomt.Waar is dan jouw God? Die vraag is niet modern.De Psalmist dicht in Psalm 42:Tranen zijn mijn brood,bij dag en bij nacht,want heel de dag hoor ik zeggen:‘Waar is dan je God?’ Luister naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

4 Liefde

We zeggen het graag en vaak: God is liefde. Maar misschien mag je het ook omdraaien? Liefde is God. Waar liefde is en vriendschap, daar is God. Als de wetgeleerden Jezus op de proef willen stellen vragen ze hem: Meester wat is het grootste gebod in de Wet? Hij antwoordde: ‘Heb de Heer uw God …

4 Liefde Lees verder »

3 Saamhorigheid

Op het internet circuleert een prachtig filmpje waarin leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest samenspelen. Ieder vanuit zijn of haar eigen huis en toch via het internet verbonden. Ze spelen het ‘volkslied’ van Europa, de muziek is uit de 9e symfonie van Beethoven, de tekst van Friedrich Schiller ‘Ode an die Freude’ waarin de beroemde …

3 Saamhorigheid Lees verder »

2 Ontferming

Onze minister-president roept ons op om een beetje op elkaar te letten.Dat we ons over elkaar ontfermen, zouden we misschien in de kerk, in Bijbeltaal zeggen. Maar het is hetzelfde gevoel.Het doet wat met je als je de nood in de wereld ziet.Van binnen, innerlijk gaat er van alles bewegen.En uiterlijk voor iedereen zichtbaar zet …

2 Ontferming Lees verder »

1 Stilte

Eind februari ging ik voor in de Dorpskerk in Bloemendaal. Het thema van de dienst was ‘Stilte’. We waren meer stil dan anders, met liederen en gebeden over de stilte. Ik sprak over het belang van het zoeken van stilte, vooral in de weken die toen nog voor ons lagen. Het was de zondag voor …

1 Stilte Lees verder »

Passie en Pasen

On-line viering rond de zeven kruiswoorden. Donderdag 19 maart 2020, midden in de Veertigdagentijd, stond er een bijeenkomst gepland in de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen rond de zeven kruiswoorden. Die bijeenkomst ging i.v.m. Coronavirus niet door, maar in plaats daarvan heb ik deze speciale uitzending van Radio Bloemendaal verzorgd. Luister via de link …

Passie en Pasen Lees verder »