17 Waken en wachten

Stille zaterdag.
De dag tussen Goede vrijdag en Eerste Paasdag.
Een dag van waken en wachten.
We waken bij het kruis.
Tegelijkertijd realiseren we ons hoe moeilijk dat is.
Het is niet uit te houden.
Liever gaan wij het lijden uit de weg.
We lijken op die leerlingen die slapen terwijl er een mens in doodsnood is.
Lig ik ook niet veilig in mijn bed warm toegedekt te slapen terwijl er nog steeds mensen in doodsnood zijn?

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief