2 Terug naar het gewone leven

Markus vertelt een sober en indringend verhaal over opstanding. De vrouwen zijn in alle vroegte naar het graf gegaan. Ze zoeken Jezus bij het graf, daar is hij niet te vinden. Het graf is leeg. Daar is Jezus niet te vinden. Zoals onze lieve doden ook niet te vinden zijn in het graf. De leerlingen moeten naar Galilea gaan, daar zullen ze hem zien, zoals hij heeft gezegd. Terug naar Galilea, waar ze vandaan komen, terug naar het leven van alledag.
Terug naar het gewone leven.

Luister hier naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief