16 Goede Vrijdag

Vanavond zal in vele kerken – weliswaar in een online viering – ook in onze Dorpskerk in Bloemendaal om 19:30 uur, het lijdensevangelie gelezen worden. Dan klinken weer die woorden van het kruis ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten’. De verlatenheid en de eenzaamheid van een mens in stervensnood raken ons in deze tijd nog meer dan anders. Omdat we weten dat er mensen zijn die eenzaam sterven.
Als mensen elkaar trouw kunnen (mogen) blijven in het lijden, dan is dat heel bijzonder.

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief