7 Doden begraven

In verschillende culturen zijn rituelen en gebruiken rond afscheid anders.
Het zegt iets over het geloof. Het maakt uit of je gelooft dat er een voortbestaan is na de dood of zelf een lichamelijke opstanding. Of je gelooft dat een gestorvene onrein is en dus gewassen moet worden voor hij of zij bij God kan verschijnen.
 
Bij het afscheid van een gestorvene zie je gebruiken en rituelen ook veranderen. Steeds meer komt het leven van de overledene centraal te staan. Met foto’s van alle leuke momenten.
Dat zou in de Middeleeuwen ondenkbaar zij geweest.
Niet de overledene stond toen centraal maar God.
 
Maar voor alle culturen, religies, levensbeschouwingen en voor alle tijden geldt dat het afscheid zorgvuldig en respectvol gebeurt. Het is werkelijk de laatste eer die je iemand kunt bewijzen.
 
In deze stille week gedenken we dat Jezus is gestorven en begraven.
In hem gedenken wij al die mensen die zijn geofferd aan macht, aan nationale identiteit, aan geweld. Mensen die lijden om de gerechtigheid. In hem gedenken wij de vele eenzame doden.
 
Hij is gestorven en begraven.
Als een graankorrel is hij in de aarde gelegd.
Om als het graan weer op te staan.

Klik hier om de uitzending te beluisteren