Verlangen

De Adventsliederen in ons liedboek gaan over verwachting en verlangen. 
Verlangen naar de komst van God in onze wereld,
God met ons, Immanuel.
Naar Jezus. 
Maar ook de verwachting van de wederkomst van Jezus. 
In de lezingen en liederen van Advent loopt dat soms verwarrend door elkaar. Komst en wederkomst.
Geloven wij dat ook, dat Jezus zal terugkomen aan het eind van de tijden?
Als je de Bijbelverhalen leest dan klinkt dat niet als een feestje. 
Komt er een eind aan de tijd? Aan onze aarde?
Ik weet niet hoe ik mij dat moet voorstellen. 

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal