4 Opstandig

Voor de volgelingen van Jezus was het Paasgebeuren een onthutsende ervaring. De dood van Jezus bleek niet het tragische einde van een goed mens. Ze hebben ervaren en op een of andere manier gezien, ingezien dat Jezus leeft. En dat ze geloofden dat God nu juist deze mens had opgewekt gaf aan alles wat Jezus had voorgeleefd, voorgedaan en gezegd opeens een heel andere betekenis.
Er ging die eerste getuigen om zo te zeggen een licht op en in het licht van Pasen, in het licht van de opstanding zag alles er anders uit. Paasgeloof, opstandingsgeloof is geloven in verandering, geloven dat het anders kan.
Opstandingsverhalen zijn opstandige verhalen.

Luister hier naar de uitzending

Lees hier de nieuwsbrief