7 Troost

Sommige van u zijn opgegroeid met de Heidelbergse Catechismus, een geloofsleer in 52 afleveringen uit 1563. Voor elke zondag een les. Met vragen en antwoorden.
De eerste zondag, de eerste les, de eerste vraag is: wat is uw enige troost?
Het antwoord is: Dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus (…) Hij waakt met zoveel zorg over mij (…).

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief