4 Liefde

We zeggen het graag en vaak: God is liefde. Maar misschien mag je het ook omdraaien? Liefde is God. Waar liefde is en vriendschap, daar is God.

Als de wetgeleerden Jezus op de proef willen stellen vragen ze hem: Meester wat is het grootste gebod in de Wet? Hij antwoordde: ‘Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ (Mattheus 22,35-40)
 

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief