1 Stilte

Eind februari ging ik voor in de Dorpskerk in Bloemendaal. Het thema van de dienst was ‘Stilte’. We waren meer stil dan anders, met liederen en gebeden over de stilte. Ik sprak over het belang van het zoeken van stilte, vooral in de weken die toen nog voor ons lagen. Het was de zondag voor Aswoensdag en we gingen de Veertigdagentijd in. We wilden de stilte zoeken om te ontdekken wat ons beweegt, diep vanbinnen.
Om God te zoeken, te ervaren, te vinden?

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief