Leve de koning!

De koning naar Gods hart. Hoe ziet die eruit?
Hij lijkt niet op keizer Tiberius, niet op Pontius Pilatus, niet op Herodus. 
Hij lijkt niet op de machthebbers van onze tijd. 
Hoe de koning naar Gods hart eruit ziet daar zingt Psalm 72 van. 

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
(…)
Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! 
(Psalm 72, 7 en 12-15)

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal