De Heer is nabij

Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi: ‘Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij’.
Een tekst die we graag in de Adventstijd lezen. Het is bijna Kerstfeest.

Dat God nabij is dat is zo troostend.
Want soms voel je dat helemaal niet. 
Maar dan klinken dus die woorden van Paulus als muziek in je oren.
Wees over niets bezorgd, terwijl we nu juist wel bezorgd zijn.
Wees verheugd. Wat er ook gebeurt in je leven?
Wees blij. 
Het klinkt als een opdracht.

Hoe ga je van bezorgdheid naar vreugde, naar blijdschap?

Bidden is de weg schrijft Paulus. 
Helpt dat?

Foto:
Doopsgezinde kerk Ijlst
Eenheid in ‘t nodige, vrijheid in ‘t onzekere, In alles de liefde

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal