Bethlehem

Jezus is geboren in Bethlehem vertellen Lucas en Mattheus.
Mattheus vertelt erbij: ‘in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet’. En die profeet dat is Micha.

Micha was een opstandige profeet die zijn ogen niet sloot voor het onrecht in zijn tijd. Maar hij was ook een dromer. Dat gaat samen. Dat hoort bij elkaar. 
Dat hebben we de afgelopen weken ook van de andere profeten geleerd. 
Kritiek hebben op hoe het nu gaat, scherp zien wat er niet goed is en dromen dat het anders kan.

Micha droomt van de vrede.
En vrede kan er alleen zijn als er geen onrecht is.

Micha blijft hoopvol. 
Micha droomt van een leider. Die als een goede herder zal leiden.
Hij droomt van de messias. Een koning op de troon van David.

Die langverwachte Davidszoon wordt geboren in Bethlehem. 
In Bethlehem, de stad van David. Let wel, niet de stad waar David koning was, maar de stad waar David herder was. David de herder werd koning van Israël. 
En de koning die daar in de stal van Bethlehem is geboren, die koning wordt een herder. Is een herder, de goede herder. 

In Bethlehem is een herder geboren. Een geboren herder. 
Die omziet naar alle mensen, álle schapen van zijn kudde.

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal