Ballingschap

Ballingschap wil zeggen dat je in een ander land woont, omdat je in je eigen land niet mag wonen. Of niet meer kunt wonen.
Een mens in ballingschap is alles kwijt. 
Land, vertrouwde omgeving, huis en bezit.
Mensen in ballingschap hebben familie en vrienden moeten achterlaten, of verloren aan de dood. Hun nieuwe land is een vreemd land: andere cultuur, andere godsdienst, andere normen en waarden.
Ze zijn ontredderd, terneergeslagen.

Onze situatie is niet te vergelijken met die van de vele mensen op de vlucht, wij zijn niet ballingschap. Maar door de corona crisis voelen we ons ook gevangen. 
Gevangen in onze huizen. 
Angst voor de toekomst. 
De wereld is zo vreemd geworden.
Vol verlangen naar het oude normaal? 
Of juist niet, verlangen we naar een nieuw normaal. 
Een andere wereld.

Luister vandaag naar het prachtige lied ‘Er dwarrelt een verlangen door de stad’.