33 Verwondering

Onze geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, begint met het woord ‘ik’.
Ik geloof in God. De geloofsbelijdenis is Trinitarisch opgebouwd. In drieën.
Eerst gaat het over God:
ik geloof in God de Vader, de almachtige, schepper des hemels en der aarde.
Dan gaat het over Jezus:
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
En tenslotte gaat het over de heilige Geest.
Maar het begint bij God.
 
De Remonstrantse geloofsbelijdenis begint niet bij God, maar bij de mens.
De belijdenis begint ook niet met ‘Ik’ maar met wij.
Mooi, want geloven doe je samen en we vullen elkaar prachtig aan.

Luister naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief