22 Niet van brood alleen

Quarantaine tijd, een tijd van veertig dagen, heeft in de Bijbel te maken met inkeer of voorbereiding. Aan het begin van zijn openbare optreden is Jezus 40 dagen in de woestijn. Mattheus schrijft:
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Mattheus 4)
Een mens leeft niet van brood alleen, maar de broodvraag is wel de eerste vraag.

Luister hier naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief