Terug naar Kennemerland

In het jaar 690 reist een monnik, zijn naam is Willibrord, vanuit Ierland met 11 medebroeders naar wat we nu Nederland noemen. De Franken en de Friezen bewonen dit gebied. 
De Friezen aan de kust, van de Schelde tot de Eems en de Franken meer Zuidelijk en Oostwaarts. Willibrord en zijn metgezellen voelen zich geroepen om de Friezen het evangelie te brengen. Het kustgebied was dunbevolkt, moerassig. Strandwallen met daartussen de zee. Geen toegankelijk gebied. En zaten de Friezen wel op dat nieuwe geloof te wachten?

Willibrord reist door naar Rome om de paus om een zegen te vragen op het zendingswerk. Intussen gaan zijn medebroeders aan het werk. Is Willibrord daarna ook in Kennemerland aan het werk gegaan? In Heiloo is in elk geval een put naar hem genoemd. We brengen een bezoek aan de put naast het mooie Witte kerkje.

Luister hier naar de uitzending

Lees hier de nieuwsbrief en bekijk het foto album