Rechtsstaat

Rechtsstatelijkheid, dat woord dook opeens op in de verkiezingsdebatten. De rechtsstaat heeft de afgelopen jaren deuken opgelopen. Denk aan de toeslagenaffaire, hoe de overheid om is gegaan met de gaswinning in Groningen, de etnische profilering.
Zaken waarbij de overheid de burger ongelijk behandelde, waar grondrechten met voeten zijn getreden.

Wat zou de kerk, wat zouden wij uit ons geloof, uit de Bijbel kunnen inbrengen in het debat over de rechtsstaat, de inrichting van de samenleving? Nederland is een democratische rechtsstaat. Er is een scheiding tussen kerk en staat. Dus heeft de kerk wel recht van spreken? Maar wat nu als de wetten in de staat indruisen tegen de wetten van het koninkrijk van God? 

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal.

Foto: Jaap van Werkhoven,
Tien geboden, Sint Janskerk Schiedam