Naar Engeland met Hendrik VIII

Op onze vierde reis gaan we naar Engeland!
We komen aan met de boot in Dover en reizen door naar Canterbury. Daar bezoeken we de overblijfselen van de Augustinusabdij. Die abdij is rond het jaar 600 gesticht door Augustinus, de bisschop die vanuit Rome naar Engeland was gestuurd om het eiland te herkerstenen.
Augustinus wordt de eerste aartsbisschop van Engeland.
We brengen ook een bezoek aan St. Martin’s church. Waarschijnlijk is het kerkje al in 596 gebouwd met nog aanwezige stenen van Romeinse bouwwerken, meldt een in de kerk verkrijgbaar boekje over de historie van het gebouw.

Luister hier naar de uitzending

Lees hier de nieuwsbrief en bekijk het foto album