8 Wees niet bang

De ontmoeting van Maria met de engel is heel vaak afgebeeld in de kunst. Je ziet Maria afgebeeld in haar huis. Ze zit, ze leest een boek. Een gebedenboek of een bijbeltje, want Maria is wel een gelovig meisje. Waarschijnlijk leest Maria uit het boek van de profeet Jesaja (7:14), precies die passage waarin staat ‘Zie de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren en zij zal hem de naam Immanuel geven.

Luister hier de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief