7 De groeten van God

En weer gaat de engel op pad. Van de tempel in Jeruzalem in Judea naar Nazareth in Galilea. Van een oude man naar een jonge vrouw.
Gegroet Maria! De Eeuwige is met je.
Die engel komt ongevraagd Maria’s leven binnen stappen en brengt een boodschap van God. Want dat is wat engelen zijn: boodschappers van God.
 

Luister hier naar de meditatie

Lees hier de nieuwsbrief