De Heer wil ik dienen

De engel Gabriël gaat op bezoek bij Maria om haar de geboorte van Jezus Messias aan te kondigen. Zij zal zwanger worden van de toekomst van God. Ze schrikt, stelt een vraag, maar ze stemt toch toe. Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Laten we van Maria geen zoete lieve vrouwe maken. Dat is ze zeker niet, Ze is een vrouw die de juiste vragen stelt en weloverwogen haar instemming geeft. En haar danklied, het Magnificat is revolutionair en profetisch.

Anton van Wildenrode schreef een gedicht over de instemming van Maria. In het gedicht is Gabriël aan het woord.
Hij gaat met de boodschap, de vraag naar Maria.
Het is alsof iedereen in de hemel de adem inhoudt.
Zal ze het doen?


Foto: Jaap van Werkhoven
Musée Arcabas, Saint Pierre de Chartreuse

Klik hier om de meditatie te beluisteren op Radio Bloemendaal.