Maand: december 2020

22 Geboorte

Vandaag is het de dag voor Kerst. De adventsperiode, de tijd van wachten en verwachten is voorbij. We horen het kerstevangelie, de geboorte van het kindje, de kraamvisite van de herders en het bezoek van  de wijzen. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

21 Bethlehem

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.Lucas 2, 4-5 Jozef stamt af van David en daarom gaan ze naar Bethlehem. Bethlehem is de stad van …

21 Bethlehem Lees verder »

20 Op weg

De afbeeldingen van het Kerstverhaal zien er meestal nogal statisch uit. De hoofdrolspelers in aanbidding rond de kribbe, het straalt vooral rust uit. Maar als je het verhaal leest dan valt op dat er juist veel beweging is en onrust. Alle belangrijke spelers zijn onderweg, ze verlaten huis en haard, hun kudde, hun kasteel om …

20 Op weg Lees verder »

19 Het geschiedde

Bruegel maakte een schilderij van het Kerstverhaal. De titel is ‘Volkstelling in Bethlehem’. Als je de titel van het schilderij niet kent dan zou je niet denken dat het om het kerstverhaal gaat. Want wat je ziet is een winterlandschap in Vlaanderen. Was de schilder zo naïef om te denken dat Bethlehem rond het jaar …

19 Het geschiedde Lees verder »

18 De weg van de vrede

Zacharias zingt een lied voor zijn zoon.Een lied over de toekomst. Een liedje van verlangen naar een toekomst van vrede.God is liefdevol en barmhartig zingt Zacharias.God ziet naar ons om. Luister hier de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

17 Profeet

Elisabeth brengt een zoon ter wereld.Er is blijdschap alom. Zacharias zingt voor zijn kind.En jij kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

16 Een nieuw begin

Het kind van Zacharias en Elisabeth wordt niet vernoemd naar zijn vader Zacharias of naar iemand in de familie. Hij krijgt een nieuwe naam: Johannes. Dat betekent God is genadig.Een nieuwe naam, een nieuw begin. Luister hier naar de meditatie Lees hier de meditatie

14 Magnificat

Het bezoek van Maria aan Elisabeth is bijzonder.Er is vreugde. Elisabeth zegent Maria. Ze zegt goede woorden.De woorden die Elisabeth spreekt doen Maria zo goed dat ze spontaan een lofzang aanheft.  Luister hier naar de uitzending Lees hier de nieuwsbrief

13 Vreugde!

Maria gaat op bezoek bij Elisabeth.Een familiebezoek op het eerste gezicht Luister hier naar de uitzending Lees hier de nieuwsbrief

12 Visite

Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger, had de engel gezegd…En dus gaat Maria op visite.ze moest nogal een reis afleggen van Galilea naar Judea. Maar zkon tenminste op bezoek gaan. En dat is wat velen van ons in de afgelopen maanden hebben gemist. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

11 Ja!

God kiest Maria om zijn toekomst voor te brengen. De vraag is nu of Maria ook een keuze heeft? Ze kiest aan het eind van het verhaal voor de toekomst die de engel haar aanzegt. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

10 Heilig

Hoe zal dat gebeuren vraagt Maria? Het is een vreemde vraag. Haar hele leven wordt overhoop gegooid.Ze vraagt niet waarom.Waarom overkomt mij dit? Zoals wij doen als ons iets heel verwarrend overkomt. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

9 Wie is Jezus?

Een goed mens, een rabbi, een profeet? Een gewoon mens of God, zoon van God?Is hij de messias, de gezalfde, een koning? Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

8 Wees niet bang

De ontmoeting van Maria met de engel is heel vaak afgebeeld in de kunst. Je ziet Maria afgebeeld in haar huis. Ze zit, ze leest een boek. Een gebedenboek of een bijbeltje, want Maria is wel een gelovig meisje. Waarschijnlijk leest Maria uit het boek van de profeet Jesaja (7:14), precies die passage waarin staat …

8 Wees niet bang Lees verder »

7 De groeten van God

En weer gaat de engel op pad. Van de tempel in Jeruzalem in Judea naar Nazareth in Galilea. Van een oude man naar een jonge vrouw.Gegroet Maria! De Eeuwige is met je.Die engel komt ongevraagd Maria’s leven binnen stappen en brengt een boodschap van God. Want dat is wat engelen zijn: boodschappers van God.  Luister …

7 De groeten van God Lees verder »

6 Verwachting

Advent is een tijd van verwachting.Verwachten is niet hetzelfde als afwachten.Afwachten is passief. Ik zie het wel.Het zal mijn tijd wel uitzitten. Ik wacht het wel af.Maar verwachten, dat klinkt heel anders.Dat heeft te maken met reikhalzend uit zien, met iets moois dat te gebeuren staat. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief

5 Geef Licht!

Leven vanuit een droom, vanuit een ideaal, een toekomst die je hoopt, maakt dat je nu al in actie komt. Mensen hebben idealen nodig om voor te leven. Als wij het licht verwachten, laten wij dan kinderen van het licht zijn en het licht zelf uitstralen.Geef licht!Stef Bos schreef het lied ‘Geef licht’ voor alle …

5 Geef Licht! Lees verder »

4 Stilte

Jij ziet dingen en vraagt:Waarom?Maar ik droom van dingendie er nog niet zijnen zeg: waarom niet?George Bernard Shaw  Als Zacharias de woorden van de engel hoort dan is er twijfel. Hoe kan ik weten of het waar is? Met stomheid geslagen is Zacharias. Hij kan niet praten. Luister hier naar de meditatie Lees hier de nieuwsbrief